Door u verstrekte informatie:

  • u vrijwaart Stichting Edison voor aansprakelijkheid dat informatie die u via de website naar Stichting Edison verstuurt geen inbreuk maakt op rechten van derden.
  • Stichting Edison draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of volledigheid van door gebruikers verstrekte informatie